eUCCAP


La Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UCCAP) és una entitat federatIva que agrupa als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). Es va constituir a l'any 1997, en resposta a la demanda dels CDIAP de legitimar un interlocutor representant del sector, davant es Administracions públiques i Institucions en general.


Els objectius de la UCCAP són:


La creació de la UCCAP va ser impulsada des de l'Associació Catalana d'Atenció Precoç (ACAP), constituïda l'any 1990. L'ACAP és l'organització que agrupa a la major part dels professionals de l'Atenció Precoç de Catalunya. Les seves activitats se centren en la promoció de l'Atenció Precoç, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat espanyol, la representació del col·lectiu professional i el desenvolupament d'activitats diverses en el marc de la formació, tant adreçada als professionals que treballen en l'àmbit de l'Atenció Precoç com a tots els professionals interessat en la petita infància, la recerca, la docència, etc.


La UCCAP és l'entitat que agrupa a la major part de les Entitats de titularitat privada i pública que gestionen el Servei Social d'Atenció Precoç.